appwm.org

Polityka prywatności

Appwm.org, który jest zgodny z wymogami amerykańskiej ustawy o ochronie danych z 1998 r., poważnie traktuje Twoją prywatność. Kilka systemów bezpieczeństwa służy do ochrony Twoich informacji przed nieautoryzowanym użyciem. Polityka prywatności opisuje, jakie dane osobowe zbieramy i jak je wykorzystujemy. Zapoznaj się z niniejszą polityką prywatności poniżej, aby poznać ogólne zasady naszej polityki prywatności.
Osobiste dane identyfikacyjne
Kiedy korzystasz z Usług lub wchodzisz w interakcję z Usługami, zbieramy pewne informacje w sposób zautomatyzowany, przy użyciu różnych technologii śledzenia, o sposobie korzystania z Usług. Gromadzone informacje mogą obejmować dostawcę usług internetowych, typ przeglądarki, system operacyjny, datę i godzinę odwiedzin, przeglądane strony i czas spędzony w naszych witrynach. Ponadto gromadzenie informacji może obejmować adresy protokołu internetowego (IP) lub inne identyfikatory urządzeń w związku z interakcją użytkownika z Usługami. W zakresie, w jakim łączymy te informacje z danymi osobowymi, połączone informacje będą traktowane jako dane osobowe.
Ciasteczka
Kiedy wchodzisz w interakcję z naszą witryną, zbieramy Twoje informacje za pomocą środków cyfrowych, takich jak pliki cookie, narzędzia do analizy przeglądarki, logi serwera internetowego, sygnały nawigacyjne w sieci Web i znaczniki pikselowe. Informacje te zostaną wykorzystane do rejestrowania Twojej interakcji z naszymi usługami i spełnienia Twoich wymagań.
Twoja zgoda
Korzystając z naszej Witryny, uważasz, że wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas danych osobowych, które przekazałeś nam i naszym zaufanym partnerom, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
Należy pamiętać, że udostępniamy łącza do innych witryn, które mogą, ale nie muszą być objęte niniejszą Polityką prywatności, i należy zapoznać się z polityką prywatności tych witryn.
Od czasu do czasu możemy aktualizować Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach, publikując nową Politykę prywatności i możemy, według naszego uznania, skontaktować się z Tobą za pośrednictwem Usług lub za pośrednictwem wszelkich informacji kontaktowych znajdujących się w aktach. Zaleca się regularne zapoznawanie się z niniejszą polityką pod kątem wszelkich zmian. Nie wprowadzimy jednak istotnych zmian w sposobie, w jaki wykorzystujemy Twoje wcześniej zebrane Dane osobowe bez powiadomienia Cię e-mailem i możliwości wyrażenia wyboru.