appwm.org

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Appwm.org ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ USA Data Protection Act 1998 ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างมาก ระบบรักษาความปลอดภัยหลายระบบใช้เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูล ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยทั่วไป
ข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล
เมื่อคุณใช้หรือโต้ตอบกับบริการเราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีการติดตามต่างๆเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการ ข้อมูลที่รวบรวมอาจรวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทเบราว์เซอร์ระบบปฏิบัติการวันที่และเวลาของการเยี่ยมชมหน้าที่ดูและเวลาที่ใช้บนไซต์ของเรา นอกจากนี้การรวบรวมข้อมูลอาจรวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP) หรือตัวระบุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบของคุณกับบริการ ในขอบเขตที่เรารวมข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลที่รวมกันจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
คุ้กกี้
เมื่อคุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราเราจะรวบรวมข้อมูลของคุณด้วยวิธีการดิจิทัลเช่นคุกกี้เครื่องมือวิเคราะห์เบราว์เซอร์บันทึกเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บบีคอนและพิกเซลแท็ก ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อบันทึกการโต้ตอบของคุณกับบริการของเราและตอบสนองความต้องการของคุณ
ความยินยอมของคุณ
การใช้เว็บไซต์ของเราถือว่าคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้กับเราและพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของเราตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
โปรดทราบว่าเราให้ลิงก์ไปยังไซต์อื่น ๆ ซึ่งอาจอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือไม่ก็ได้และคุณควรดูนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะของไซต์เหล่านั้น
เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่และเราอาจติดต่อคุณผ่านบริการหรือข้อมูลการติดต่อใด ๆ ในไฟล์ตามดุลยพินิจของเรา คุณควรศึกษานโยบายนี้เป็นประจำสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างไรก็ตามเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้โดยไม่แจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและโอกาสในการแสดงทางเลือก